อรุษ หอยมุข

Speciality:
Digital Marketer
Experience:
9 Years
Email:
arut@cher.one
Phone:
0843417473

ข้อมูลส่วนตัว

สำเร็จการศึกษาด้านอุตสาหกรรมท่องเที่ยวมีประสบการณ์ด้านมัคคุเทศก์ ( Inbound ) กว่า 7 ปี ก่อนเข้าสู่วงการดิจิตอลเอเจนซี่รับหน้าที่ในการให้คำปรึกษาด้านการตลาดออนไลน์ให้กับธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กโดยเฉพาะในภาคส่วนอุตสาหกรรมบริการ ( Hospitality Industry ) ตลอดจนบรรยายให้ความรู้กับนักศึกษาในมหาวิทยาลัยต่างๆ รวมไปถึงองค์กร สมาคมภาคเอกชนอีกด้วย

ตำแหน่งปัจจุบัน

Digital Marketer

CHER Digital Agency

อาจารย์พิเศษวิชา Digital Marketing

MBA มหาวิทยาลัยนานาชาติ Stamford

ที่ปรึกษาด้าน Digital Marketing

โครงการ New Age Innopreneur ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Digital Marketer

HuaHin Town

Co-Manager

Google Business Group HuaHin

ความชำนาญ

Hospitality Knowledge
80%
Digital Marketing
70%
Training
90%

ประวัติการบรรยาย

2019

Digital Marketing

คณะ MBA มหาวิทยาลัย Stamford วิทยาเขตหัวหิน

Digital Communication for Real Estate

บ้านสวยกรุ้ป จำกัด (มหาชน)

Digital Communication for Conservation

คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Disruptive Technology in Tourism

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

2018

Digital Communication

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
มหาวิทยาลัย Stamford
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร

Google Ads 101

ร่วมกับ Google Singapore จัดใน 5 พื้นที่
กรุงเทพ / หัวหิน / เชียงใหม่ / ขอนแก่น / หาดใหญ่

2015-2017

Digital Marketing & Storytelling

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

Digital Commerce

ศูนย์การค้า HuaHin Market Village

Disruptive Technology

สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวหัวหิน – ชะอำ
สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวประจวบคีรีขันธ์
ททท.สำนักงานจังหวัดเพชรบุรี
สโมสรโรตารีหัวหิน