fbpx

Kulwadee Thongniam

Sales / Account Execuvitve
ข้อมูลส่วนตัว สำเร็จการศึกษาด้านอุตสาหกรรมท่องเที่ยวมีประสบการณ์ด้านมัคคุเทศก์ (
ข้อมูลส่วนตัว จบการศึกษาด้าน Information Technology จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ