สัจจพงศ์ เหรียญโมรา

ตำแหน่ง :
Creative Director
ชื่อเล่น :
เขม
ประสบการณ์ :
10 ปี
อีเมล์ :
sajapong@cher.one

ข้อมูลส่วนตัว

จบการศึกษาด้าน Information Technology จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ และศึกษาต่อคณะรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือ นิด้า

มีประสบการณ์ด้านการออกแบบและจัดทำเว็บไซต์มากว่า 10 ปี ปัจจุบันเปิดออฟฟิศด้าน Digital Agency อยู่ที่หัวหินในชื่อว่า CHER Digital และสร้างชุมชนออนไลน์ชื่อ HuaHin Town มีผู้ติดตามกว่า 1 แสนคน

นอกจากนี้ยังเป็นผู้บรรยาย และอาจารย์พิเศษในเรื่อง Digital Marketing ให้แก่สมาคมและสถาบันการศึกษาต่างๆทั่วประเทศ

ตำแหน่งปัจจุบัน

Creative Director

CHER Digital Agency

อาจารย์พิเศษวิชา Digital Marketing

คณะ MBA มหาวิทยาลัยนานาชาติ Stamford

ที่ปรึกษาด้าน Digital Marketing

โครงการ New Age Innopreneur ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Editor in chief

HuaHin Town

Co-Manager

Google Business Group Thailand

ความชำนาญ

Web / Graphic Design
90%
Digital Marketing
85%
Course Training
95%

ประวัติการบรรยาย

2019

Digital Marketing

คณะ MBA มหาวิทยาลัย Stamford วิทยาเขตหัวหิน

Digital Communication for Real Estate

บ้านสวยกรุ้ป จำกัด (มหาชน)

Digital Communication for Conservation

คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Disruptive Technology in Tourism

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

2018

Digital Communication

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
มหาวิทยาลัย Stamford
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร

Google Ads 101

ร่วมกับ Google Singapore จัดใน 5 พื้นที่
กรุงเทพ / หัวหิน / เชียงใหม่ / ขอนแก่น / หาดใหญ่

2015-2017

Digital Marketing & Storytelling

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

Digital Commerce

ศูนย์การค้า HuaHin Market Village

Line@ Messenger

โรงเรียนพณิชยการหัวหิน

Disruptive Technology

สมาคมท่องเที่ยวหัวหิน
สมาคมท่องเที่ยวประจวบคีรีขันธ์
ททท.สำนักงานจังหวัดเพชรบุรี
สโมสรโรตารีหัวหิน